Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση του Facebook ότι οι χρήστες θα βλέπουν 20 τοις εκατό λιγότερες αναρτήσεις από τις σελίδες των εκδοτών στο news feed τους, οι περισσότεροι εκδότες σφύριζαν αδιάφορα και κάποιοι από αυτούς αναρωτιόντουσαν, ποιος θα επηρεαστεί...