Καθώς οι περισσότερες digital καμπάνιες εξαρτώνται από τα cookies για την παρακολούθηση και την καταγραφή των δεδομένων του χρήστη, δημιουργείτε η ανάγκη να κατανοήσουμε την ακριβή λειτουργεία αυτών. Οι κανόνες σχετικά με τη χρήση των cookies είναι πιθανό να γίνουν...