Με την άφιξη το GDPR, πέρα από την αναγέννηση του contextual targeting, υπάρχει και μεγάλη ζήτηση για programmatic guaranteed deals. Με αυτή τη μέθοδο προβολής, ο διαφημιζόμενος μπορεί να ταιριάζει τα δικά του first-party data με τα relevant audience data του...