Οι διαφημιζόμενοι στο LinkedIn για να αποφύγουν την διπλή φορολόγηση χρειάζονται το πιστοποιητικό που εκδίδει κάθε χρόνο η οικονομική υπηρεσία της χώρας που έχει έδρα. Οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα πρέπει να αποκτήσουν το πιστοποιητικό αυτό και να το παραδώσουν στο...