Το Programmatic TV θα ενώνει τους buyers & planners

16/04/2021 | Google

Στις περισσότερες διαφημιστικές εταιρίες, το TV planning και buying είναι δύο ξεχωριστές λειτουργίες. Αυτό οφείλεται, στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Οι planners σχεδιάζουν πάνω σε ένα μακροπρόθεσμο «ορίζοντα» και γεφυρώνουν τη στρατηγική marketing με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες της αγοράς για να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σχετικές με τα κανάλια, το media mix, τις προβολές και άλλα παρόμοια. Οι buyers εκτελούν το media plan όσο καλύτερα μπορούν με βάση το budget, τις μεταβολές των τιμών και την διαθεσιμότητα των GRP’s.

Το programmatic TV θα ενώσει το planning & buying. Θα φέρει αξία στο οικοσύστημα της τηλεόρασης, θα βρεθεί κοινό που μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιείτε. Θα επιτρέπει στην τηλεόραση να σχεδιάζεται, να βελτιώνεται και να μετριέται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, κάνοντας προηγμένο targeting. Η τεχνολογία θα φέρει την ίδια ευελιξία και δυνατότητα μέτρησης στην τηλεόραση, όπως υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο. Από τη στιγμή που μια τηλεοπτική καμπάνια programmatic θα σχεδιάζετε, θα μπορεί να αγοραστεί και να εκτελεστεί άμεσα καθώς θα “παντρευτεί” το buying & planning. Αυτός ο «γάμος» θα παράγει καλύτερα αποτελέσματα και θα αυξάνει την αξία των inventory.

Το planning πρέπει να κάνει επιλογές σήμερα για γεγονότα τρία ή τέσσερα τρίμηνα στο μέλλον, έτσι ώστε το buying να μπορεί να εξασφαλίσει το inventory. Αλλά η λήψη αποφάσεων σήμερα για το τι θα κάνει το κοινό μετά από αρκετούς μήνες είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και στους δύο να προβλέψουν και να παραδώσουν τα αποτελέσματα με ακρίβεια.

Το programmatic θα τους φέρει κοντά όσον αφορά στην ικανότητα «παράδοσης». Θα επιτρέπει να δημιουργηθεί και να εκτελεστεί μια τηλεοπτική καμπάνια ταυτόχρονα. Τα δεδομένα του τηλεοπτικού κοινού και η διαθεσιμότητα των inventory θα συνδυάζονται σε μια κοινή πλατφόρμα. Καθώς το κοινό θα «μεταναστεύει» από το ένα περιβάλλον στο άλλο τα αυτοματοποιημένα συστήματα θα ακολουθούν το κοινό και θα βελτιστοποιούν την καμπάνια ανάλογα. Ως εκ τούτου, οι τηλεοπτικές πλατφόρμες programmatic θα μειώσουν την αβεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων.

Τα προηγμένα δεδομένα και οι αυτοματισμοί θα αποδίδουνι πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τις διαφημιστικές και τους διαφημιζόμενους καθώς επίσης και για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μέχρι να φτάσουν όμως στην χώρα μας αυτές οι τεχνολογίες υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουν. Οι πιο εξελιγμένες πλατφόρμες και αλγόριθμοι, που έχουν αρχίσει και δοκιμάζονται ήδη στην Αμερική, δεν μπορούν να προβλέψουν, προς το παρόν, μακροπρόθεσμες αλλαγές τηλεθέασης ή τα αποτελέσματα προσφοράς και ζήτησης στην τιμολόγηση.