Στις περισσότερες διαφημιστικές εταιρίες, το TV planning και buying είναι δύο ξεχωριστές λειτουργίες. Αυτό οφείλεται, στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Οι planners σχεδιάζουν πάνω σε ένα μακροπρόθεσμο «ορίζοντα» και γεφυρώνουν τη στρατηγική marketing με όλες τις...